English Language Services

Bird

Warsaw, Poland

About me

Rob Fantini

Bird

Lektor, pedagog, metodyk. Oferuję angielskojęzyczne usługi językowe oraz coaching językowy i edukacyjny od 2009 roku.

Absolwent MBA, nauk międzynarodowych, studiów pedagogicznych i metodyki w University of Toronto, SGH i Cambridge ESOL.
Służę mieszkańcom Warszawy od 2013 r.

Search

Co Robię?


USŁUGI

Coaching językowy. Lekcje, korepetycje, konwersacje oraz przygotowywania do udzielenia wywiadów, przemówień i spotkań art. biz. pol.

Image

Przygotowywania do egzaminów. IELTS, TOEFL i studiów wyższych, oraz pomoc w składaniu portfolio ze CV i listem motywacyjnym.

Image

Tłumaczenia, redagowanie i korekta. Usługi translatorskie z języka polskiego na angielski, oraz redagowanie i korekta prac i pism.

Image

Film and Voice Acting. Wieloletnie doświadczenie w dziesiątki produkcjach telewizyjno-filmowych.

Image

Copywriting. Hasła reklamowo-marketingowe, oraz oryginalne napisane artykuły.

Image

Interpreting. Ustne tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Image
Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od zakresu projektu i wykonywane usługi.

Proszę o kontakt mailowy pod adresem pocztowym: warsaw@nativespeaker.org